Wzmocnimy usługi domowej opieki dla osób starszych poprzez większą integrację dostępnych usług

Zwiększymy dofinansowanie zajęć rekreacyjnych dla dzieci z gospodarstw o niskich dochodach

Poprawimy proces przyjmowania imigrantów

Zamierzamy finansować procedury reagowania w sytuacjach przemocy ze względu na płeć we wszystkich gminach

Ujednolicimy na godnym poziomie wysokość pomocy finansowej udzielanejprzez gminy

Zwiększymy liczbę działań mających na celu promocję zdrowia oraz walkę z ich samotnością

Sprzeciwiamy się komercjalizacji usług socjalnych i opieki społeczne

Skrócimy tydzień pracy

Zapewnimy osobomniepełnosprawnym możliwość uczestniczenia w życiu społecznym

Zapewnimy bezpłatną naukę języka islandzkiego w godzinach pracy dla pracowników gmin obcego pochodzenia

Zapewnimy wsparcie socjalne dla ofiar przemocy

Przy zakupach towarów i usług VG zamierza zagwarantować stosowanie łańcuchów zobowiązań

Zapewnimy integrację różnych systemów pomocy socjalneji opieki społecznej