Félagsmál og velferð

Eflum heimaþjónustu fyrir eldra fólk með samþættum þjónustuleiðum

VG vill að eldra fólk geti búið lengur heima með því að efla heimaþjónustu fyrir aldraða og samþætta heimahjúkrun og félagslega heimaþjónustu í samstarfi ríkis og sveitarfélaga og fjölga búsetu- og þjónustuleiðum.

Tekjutengjum niðurgreiðslu á frístundum fyrir börn

VG vill auka niðurgreiðslu á frístundum fyrir börn á tekjulágum heimilum.

Bætum móttöku við innflytjendur

Komum á fjármögnuðum aðgerðaráætlunum gegn kynbundnu ofbeldi í öllum sveitarfélögum

Samræmum fjárhagsaðstoð milli sveitarfélaga og tryggjum að hún sé mannsæmandi

VG vill að upphæð fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga verði samræmd milli sveitarfélaga og mannsæmandi svo öll nái endum saman.

Stóraukum heilsueflingu eldra fólks og spornum gegn einmanaleika

Höfnum allir markaðsvæðingu á félags- og velferðarþjónustu

Styttum vinnuvikuna

VG stendur með styttingu vinnuvikunnar og telja mikilvægt að innleiðing hennar í nýjum kjarasamningum gangi vel hjá sveitarfélögunum.

Tryggjum aðgengi og þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu

VG vill að sveitarfélög í samstarfi við ríki og atvinnulíf tryggi aðgengi og þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu, einnig í tengslum við hina öru þróun stafræns samfélags.

Tryggjum íslenskukennslu sem er gjaldfrjáls og á vinnutíma fyrir starfsfólk sveitarfélaga af erlendum uppruna

VG vill að starfsmönnum sveitarfélaga af erlendum uppruna standi til boða íslenskukennsla, þeim að kostnaðarlausu og á vinnutíma

Tryggjum þolendum ofbeldis félagslega þjónustu

Sveitarfélög eiga að vinna eftir keðjuábyrgð í innkaupum á vörum og þjónustu

VG vill að sveitarfélög hugi að því að allir samningar um innkaup á þjónustu og vöru séu gerðir þannig að kjarasamningar séu virtir sem og aðrar leikreglur á vinnumarkaði, til dæmis með skýrum ákvæðum um keðjuábyrgð.

Horfum heildstætt á alla félags- og velferðarþjónustu og tryggjum samþættingu ólíkra kerfa

VG vill horfa heildstætt á alla félags- og velferðarþjónustu og tryggja samþættingu þjónustu ólíkra kerfa.