Wydatki na cele mieszkaniowe nigdy nie powinny przekraczać 33% dochodu rozporządzalnego

Wprowadzimy jasne zasady dotyczące wynajmu krótkoterminowego dla turystów

Planowanie przestrzenne powinno uwzględniać potrzeby ludności i zróżnicowanie społeczne.

Zbudujemy 15-minutowe dzielnice

Stworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko, w którym konieczność podróżowania zostanie zmniejszona do minimum, a promowane będą zróżnicowane sposoby podróżowaniaoraz transport publiczny

Zagwarantujemy przydział działek dla instytucji zajmujących się wynajmem lokali socjalnych oraz będziemy wspierać ich funkcjonowanie.

Zwiększymy możliwość podejmowania przez gminy inicjatyw związanych z obszarami chronionymi

Zapewnimy w gminachmiejsca do magazynowania oraz systemy dystrybucji energii ze źródeł przyjaznych środowisku