Zapewnimy darmowe posiłkiw przedszkolu i szkole

Podniesiemy jakość życia poprzez wypełnienie luki między urlopem macierzyńskim a przedszkolem

Zapewnimy równouprawnienie i będziemy wspierać grupy społeczne znajdujące się w trudnej sytuacj

Wszystkie szkoły powinny wspierać różnorodność, bo każdy z nas jest inny

Wzmocnimy profilaktykę społeczną poprzez edukację seksualną, równościową i dotycząca cyfryzacji społeczeństwa

Wzmocnijmy nauczanie języka islandzkiego i poprawimy umiejętności czytania wśród dzieci

Poprawa środowiska pracy nauczycieli