Wspieramy bogata ofertę artystyczną i kulturalną w gminach

Promujemy współpracę między gminami w prowadzeniu profesjonalnej działalności muzealnej oraz ochronie zabytków kultury

Każda osoba powinna mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, bez względu na klasę społeczną czy status materialny

Zapewnimy dzieciom dostęp do kultury, sztuki oraz zajęć twórczych

Będziemy promować organizację kształcenia artystycznego na wszystkich poziomach edukacji

W każdej gmina zostanie opracowana bogata polityka w dziedzinie kultury