Będziemy dostarczać społeczeństwu rzetelnych informacji i zwiększymy pewność obywateli, że decyzje podejmowane są w oparciu o interes społeczny

Ułatwimy obywatelom zgłaszanie spraw, które mają zostać poddane konsultacjom społecznym

Zapewnimy działalność rad młodzieżowych

Zwiększymy liczbę konsultacji społecznych z osobami korzystającymi z pomocy opieki społecznej.

Zwiększymy liczbę konsultacji społecznych na wszystkich etapach prac nad projektami, tak aby wysłuchane były opinie wszystkich osób