Stworzymy stanowiska pracy bez określania miejsca wykonywania pracy oraz centra pracy zdalnej

Zintensyfikujemy współpracę gmin z instytucjami edukacyjnymi i środowiskiem biznesowym w celu tworzenia miejsc przeznaczonych do pracy zdalnej

Stworzymy miejsca pracy związane zochroną przyrody i środowiska oraz rozwojem terenów zielonych

Zrewidujemy źródła dochodów uzyskiwanych gminy.

Promować będziemy pełne przetwarzanie produktów na rynku lokalnym z naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, na przykład przy produkcji nawozów